DEN INTERNATIONALE KONGRES OM STEMMEHØRING - KLIK HER!
Omkring os,
Vores Hold,
Vores syn.

OM PSYKOVISION

Grundlagt i 2003 af Anne Klinte og Jørn Eriksen, har PsykoVision specialiseret sig i recovery-orienteret psykisk sundhed. Vores arbejde kombinerer faglig ekspertise med personlig omsorg for at støtte både enkeltpersoner og organisationer. Med skræddersyede løsninger og et dybt engageret team, tager vi os af en bred vifte af psykiske udfordringer.

Vores omfattende erfaring og netværk af eksperter sikrer, at vi altid kan tilbyde kvalitetsrådgivning og terapi. Vi inviterer dig til at udforske, hvordan vi kan bistå dig eller din organisation på rejsen mod bedre psykisk helbred.

Velkommen til et sted, hvor indsigt og positiv forandring er i centrum.

I PsykoVision ser vi håb, mening, identitet, forbundethed og empowerment, som vigtige trædesten i forhold til at leve et godt liv.
Jørn Eriksen. Medstifter

VORES MISSION

At fremme recovery-orienteret arbejde ved at støtte individer, pårørende og organisationer, samt ved at give befolkningen adgang til recovery-orienteret viden.
Vi stræber efter at tilbyde skræddersyede processer, uanset om det drejer sig om terapeutiske samtaler, uddannelsesforløb eller organisatoriske udviklingsprocesser.

VORES VISION

Vi ønsker at gøre verden til et bedre sted at være for mennesker med psykiske problemer, ved at være en katalysator for positive forandringer i forhold til at betragte selv svære sindslidelser som normale menneskelige reaktioner, som kan håndteres med den rette hjælp og forståelse.

VORES ENGAGEMENT

At arbejde utrætteligt for at sikre, at ingen mennesker mister deres rettigheder og bliver stigmatiseret på grund psykiske problemer. Vi er dedikerede til at udvikle og dele viden, ikke kun for at forbedre livene for dem, vi direkte hjælper, men også for at informere og uddanne samfundet som helhed om, at psykiske problemer bør betragtes som almindelige menneskelige reaktioner, der ikke skal kureres, men som skal forstås og håndteres.

Mød Os

 • Medstifter

  Jørn Ditlev Klinte Eriksen

  Individuelle Recovery-Forløb: Udvikling af skræddersyede recovery-forløb, der integrerer Jørns omfattende erfaring indenfor psykoterapi og socialpsykiatri.

  Organisatorisk Recovery-Udvikling: Konsulentarbejde inkl. Supervision, med fokus på at udvikle og implementere recovery-orienterede praksisser i organisationer, baseret på Jørns ledelseserfaring og HR-ekspertise.

  Formidling og Uddannelsesinitiativer: Foredrag og undervisning om recovery-processer og brugercentrerede tilgange i både national og international sammenhæng.

 • Medstifter

  Anne Klinte

  Individuelle Samtaleforløb: Terapeutiske samtaleforløb i forhold til en bred vifte af psykiske udfordringer, som stress, depression, angst, selvskade, spiseforstyrrelser, paranoia og stemmehøring.

  Samtaler med Pårørende: Samtaleforløb med pårørende for at styrke deres forståelse og hjælpe dem med at håndtere deres situation.

  Supervision af Stemmehørings-Forløb: Et tilbud, hvor borger og kontaktperson sammen lærer, hvordan de kan arbejde med borgerens stemmehøring og recovery-proces.

Vores Syn på Stemmehøring

Stemmehøring er et fænomen, der forekommer for ca. 2-4% af befolkningen. Det er en oplevelse, der spænder bredt og kan være en del af mange menneskers liv.

Vores Tilgang & Metoder

Vi anser stemmehøring som en dyb, personlig oplevelse, som kan forstås og forvaltes gennem empatisk dialog og personlig udvikling. Vores metoder omfatter dialogbaseret terapi og refleksion over livshistorien.

Livshistorie og Støtte

Vi hjælper med at forstå stemmehøring gennem individets livshistorie. Selvhjælpsgrupper styrker fællesskabsfølelsen og fremmer udveksling af erfaringer, hvilket understøtter helingsprocessen.

Kontakt og Engagement

For dem, der søger hjælp med stemmehøring eller andre psykiske udfordringer, tilbyder vi tilpassede terapeutiske forløb. Vores mål er at hjælpe hver enkelt med at genfinde kontrol og mening i livet.

Vores Syn på Psykiske Lidelser

PsykoVision er oprettet, fordi vi ønsker at medvirke til at udvikle en bredere forståelse af sindslidelser i bestræbelsen på, at skabe optimale betingelser for at mennesker kan komme sig fra selv svære psykiske lidelser.

Forståelse

Vi opfatter psykiske lidelser som en reaktion på uløste krisereaktioner og betragter ”symptomer” som menneskelige mestringsstrategier i forsøget på at håndtere de psykiske udfordringer. Vi ser ikke disse reaktioner (”symptomer”) som problemet, men som et signal om, at der er grundlæggende problemstillinger, som personen skal forholde sig til. Vi fokuserer på at hjælpe personen med at håndtere sine grundlæggende problemer og styrke individets rejse mod et 'godt liv', defineret af personen selv

Formål og Aktiviteter

Vores primære mål er at støtte mennesker og deres netværk i udviklingen af indsigt og strategier til at mestre problematiske reaktioner som f.eks. angst, stemmehøring og paranoia. Gennem samarbejde og empowerment, arbejdes der hen imod at skabe forståelse af sammenhæng mellem den enkeltes livshistorie og de psykiske problemer.
Vi formidler denne tilgang gennem konferencer, workshops, udgivelse af relevante bøger, og undervisning i samarbejde med nationale og internationale eksperter inden for recovery-perspektivet.

Ofte Stillede Spørgsmål

Velkommen til vores FAQ-sektion, hvor vi besvarer nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi modtager om PsykoVision og vores tilgang til recovery-orienteret arbejde. Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Hvad er PsykoVision's hovedfokus?

PsykoVision specialiserer sig i recovery-orienteret arbejde, både i forhold til individuelle terapeutiske processer og udvikling af organisatoriske praksisser. Vores mål er at hjælpe både enkeltpersoner og organisationer med at navigere og fremme recovery-forløb.

Tilbyder PsykoVision uddannelsesprogrammer?

Ja, vi arrangerer diverse uddannelsesprogrammer såsom workshops, konferencer og skræddersyede kurser, der fokuserer på forskellige aspekter af recovery-processen og psykisk sundhed.

Kan jeg få hjælp, hvis jeg hører stemmer eller har paranoia?

Absolut. PsykoVision har stor erfaring med at arbejde med mennesker, der hører stemmer eller oplever paranoia. Vi tilbyder terapeutiske forløb, der fokuserer på at forstå og håndtere disse symptomer.

Hvordan kan jeg booke en konsultation hos PsykoVision?

Du kan booke en konsultation ved at kontakte os via vores hjemmeside eller e-mail. Vi vil derefter arrangere en indledende samtale for at vurdere dine behov og planlægge det bedst egnede forløb for dig.

Er PsykoVision's tilbud kun for dem, der bor i Danmark?

Selvom vi er baseret i Danmark, udvider vores netværk af eksperter og samarbejdspartnere internationalt. Afhængig af din specifikke situation, kan vi muligvis tilbyde fjernkonsultationer eller henvise dig til en af vores internationale samarbejdspartnere.
Copyright © 2024 PsykoVision
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram