Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Menneskelig opblomstring

Menneskelig opblomstring - recovery

Menneskelig opblomstring

Af Marion Aslan & Mike Smith

Menneskelig opblomstring er en teori- og arbejdsbog, der understøtter menneskelige udviklingsprocesser.
Bogen udgør et konkret redskab i bestræbelserne på at udvikle individuelle handleplaner i et recoveryperspektiv.


Forfatternes udgangspunkt er, at psykisk lidelse skal ses som reaktioner på problemer i livet. De tager afsæt i den psykisk lidendes eget potentiale og evne til at løse egne problemer. Målet er menneskelig opblomstring.
Bogen stimulerer, motiverer og sandsynliggør menneskers forandringspontiale og tilgangen er menneskelig og respektfuld.
Teksten indeholder refleksioner, spørgsmål og citater, som er organiseret ved hjælp af seks nøgleområder: tid - heling - ukuelighed - samhørighed - livskraft - frigørelse, der igen er underlagt overbegrebet opblomstring (Thrive).
Man bliver guidet gennem nogle emneområder på struktureret vis, men kan også vælge at springe rundt i teksten.

 

Bogen henvender sig til ansatte i psykiatrien, mennesker med psykiske problemer, deres pårørende, studerende samt undervisere.
Den er en oplagt følgesvend i bestræbelserne på at skabe de bedste betingelser for menneskers recoveryprocesser.

Antal sider: 148

Pris: kr. 199,- + porto

Offentlige institutioner: Skal benytte et EAN-nummer og opgive organisationens navn. 

BESTIL BOGEN

Bogens Titel*
Indtast bogens titel!
Antal bøger*
Hvor mange bøger ønsker du at bestille?
Institutionens navn
Invalid Input
EAN-nummer
Invalid Input
Navn*
Indtast dit navn!
Adresse*
Indtast din adresse!
Postnr.*
Indtast postnummeret!
By*
Invalid Input
Tlf.:
Invalid Input
E-mail*
Indtast din e-mailadresse!
*

Du glemte noget!

Anmeldelse af Menneskelig opblomstring

Denne bog om recovery er oversat fra engelsk i år. Den er skrevet af Mike Smith, der har arbejdet som sygeplejerske i psykiatrien i over 25 år og arbejdet intensivt med recovery samt Marion Aslan, som selv har erfaring fra det psykiatriske system.
Forfatterne får i denne bog udtrykt alternative synspunkter på den psykiske lidelse, som et menneske kan opleve, og der bliver reflekteret over nye perspektiver på emnet. Det er virkelig lykkedes for dem at gøre indtryk på mig: De er overbeviste om, at det kan lade sig gøre at genvinde mental sundhed - fuldt og helt eller/og gradvist; og de giver eksempler på at det faktisk sker.
Bogen giver mange råd og den stiller mange forslag til spørgsmål, du kan stille dig selv og spørgsmål du direkte kan svare på og skrive svarene ned. ligesom den rummer et væld af citater.
Kapitel for kapitel bevæger den sig grundigt frem, - og det kan være lidt vel overvældende at ta´ ind - så jeg anbefaler at du ta´r det stille og roligt og slår op på et kapitel eller afsnit, du bliver interesseret i at se nærmere på.
Det er en opslagsbog, arbejdsbog og samarbejdsbog: Find en eller flere personer i dit netværk, og støt hinanden, når I giver jer i kast med bogen. Måske kan I være hinandens håbholdere. Håbholdere er vigtige, de holder håbet oppe, når du selv mister håbet, hvilket jo sker ind i mellem, når du begynder at bevæge dig.
Seks faktorer gør sig gældende for at genvinde eller bevare mental opblomstring, og de er

Tid
Heling
Ukuelighed
Samhørighed
Livskraft
Frigørelse

Bogen er opdelt i 8 kapitler, de 2 første beskriver en forberedelse – inden du tager fat på den vejledning, anvisning og information, som de sidste 6 kapitler indeholder, ét kapitel til hver af de 6 faktorer.
Så jeg vil nu alligevel anbefale, at du læser de 2 første kapitler først.
I de kapitler får du se på, om du overhovedet har lyst til at komme videre, og om der er nogen eller noget, der kan forhindre dig i det.
Tid er en helbredende kraft. Over tid kan du opnå nyt perspektiv på din situation og kunne forlade den smerte du føler nu.
Heling hænger sammen med at komme sig. Heling sker når du giver tilladelse til, at der kan ske en forvandling fra at være indespærret i dit eget fængsel til at opleve murene omslutte dig på en omsorgsfuld, helende og nærende måde – som på et helende sted, måske et hospital.
I dette kapitel er der også information om forskelligartede terapiformer, som forfatterne kender til. Det er nyttig information.
Ukuelighed er en central faktor hos de mennesker, som har overlevet deres lidelser og som har genopbygget deres liv. Vi har alle utvivlsomt en grad af ukuelighed og nogle af os er i stand til at trække på indre reserver selv i situationer hvor systemerne virker undertrykkende.
Samhørighed er bedre for helingen - end stræben efter uafhængighed, som de fleste nok tror er ideelt; bogen bruger mange ord til at beskrive det storartede og sunde i at skabe personlige forbindelser og relationer, der rummer gode chancer for at få støtte.
Livskraft er et begreb, der desværre ikke benyttes i den psykiatriske praksis. Livskraft – siger forfatterne - er en vital del af det at komme sig. At få lyst til livet og at være fuld af liv er muligt for alle.
Frigørelse eller befrielse bliver en følge af at tage kontrol over sit liv, *(uanset diagnoser, som lægerne kan beholde) og at fejre ens egen individualitet – at man er enestående.
Den henvender sig til folk, der ind imellem eller hele tiden har et lidende sind og som overvejer at begynde at bevæge sig.
Den er en perle til de mennesker, der gerne vil støtte dem, der lider; altså til os alle sammen, for hvem kender ikke til mental lidelse, fra sig selv eller andre, tæt på?
Succeskriteriet er mere at du er i stand til at overvinde forhindringerne på vejen mod opblomstring og ikke kun om du bliver til noget i samfundet.

OPBLOMSTRING
OPBLOMSTRING
OPBLOMSTRING

På mit nyindkøbte batteri til min rigeklokke i entreen står der ”long lasting power” , men du kan også bare købe bogen …..

JA
God opladning
Annette Madsen / Tidsskriftet Outsideren