Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Undervisning

Undervisning

PsykoVision tilbyder undervisning, uddannelsesforløb og konferenceoplæg inden for recovery-perspektivet.

Udover vores egne kompetencer, så har vi også et stort netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere, så vi kan sammensætte individuelle tilbud efter behov.

Til inspiration så har vi beskrevet nogle af de områder vi underviser om.

 Jørn Eriksen underviser recovery

Recovery  
 

Temaer der berøres i undervisningen:

Hvad betyder recovery?

Hvornår er man kommet sig?

Forskningen bag recovery.

Trædestenene i recovery-processen.

Hvad er sindslidelsens kerne?

Hvorledes adskiller det medicinske perspektiv sig fra recoveryperspektivet?  

Relationen og samarbejdet mellem psykiatribrugeren og den professionelle. Det gode professionelle møde.

Betydning af fælles læring - psykiatribruger/professionel.

Betydningen af drømme og håb.

Hvorledes styrkes menneskers selvtillid, selvværd, selvaccept og identitet?

Motivation til forandring - hvordan motiveres vi?

Hvad betyder det, at man erfarer, at forandring er mulig?

Betydningen af positive historier. Narrativer.

Valg, viden & empowerment.

At skabe mening med "galskab".

Normalisering - afstigmatisering.

At mestre livet - betydningen og udviklingen af personlige mestringsstrategier. 

Recovery-faserne.

Medicin og mestring.

 Jørn Eriksen recovery

Stemmehøring

Temaer der berøres i undervisningen:

Stemmehøring historisk set. Forskellige syn på det at høre stemmer.

Hvordan opstod tanken om, at man kunne arbejde med stemmehøring?

Forskning om stemmehøring. 

Hvordan er det at høre stemmer?

Hvem har problemer med stemmer, og hvem har ikke?

Hvorfor hører nogle mennesker stemmer? 

Stemmer og livshistorien.

Hvornår er medicin anvendelig i forhold til stemmer?

Samarbejdet omkring arbejdet med stemmerne. Hvordan gør man?

Kortsigtede og langsigtede mestringsstrategier i forhold til stemmehøring 

De forskellige "stemme-faser". 

Historier (narrativer) fra stemmehørere, der er kommet sig.

Stemmetrialog.

Selvhjælpsgrupper.

 

PsykoVision er specialister indenfor stemmehøring. Se et eksempel på vores undervisning og hør evalueringen:

 

 

Organisering ud fra et brugerperspektiv

Hvordan man:

  • via fælles læring (brugere og medarbejdere) kan udvikle en recovery-orienteret praksis.
  • kan indrette sig så brugerne selv vælger hvilke medarbejdere de vil samarbejde med.
  • kan afskaffe overlap og andre møder hvor borgerne ikke deltager ved ikke at organisere sig ud fra et 24 timers perspektiv, men ud fra en netværksorganisering.
  • erstatte personalesupervision med fælles refleksion mellem brugeren og valgte medarbejdere.
  • kan indrette kontorer og fællesarealer så de understøtter et brugerperspektiv.

 Jørn Eriksen underviser

Medarbejdere med brugerbaggrund

Hvordan man kan ansætte medarbejdere med brugerbaggrund som en integreret del af medarbejdergruppen.

Nødvendigheden af at ændre den professionelle rolle for alle medarbejdere.

Brugererfaring som en ekstra kompetence.

Nødvendigheden af at have en moden organisation før man ansætter medarbejdere med brugerbaggrund.

At bruge medarbejdere med brugerbaggrund i forhold til organisationsudvikling.

Hvilke kompetencer skal en medarbejder med brugerbaggrund have?

 

Symptomer er ikke problemet

I denne video, fra en høring på Christiansborg, beskriver Jørn Eriksen, hvorfor symptomer ikke er det grundlæggende problem. Videoen varer 15 min.

Psykoseforståelse - at skabe mening med "galskab"
 
Her forklarer Jørn Eriksen, hvordan man kan arbejde med at skabe mening med "psykiatrike symptomer". Videoen varer 3 min.
 
Eksempler på hvordan Jørn eriksens undervisning har medvirket til vendepunkter for mennesker med psykiske problemer:

 

"Det oplæg med dig VAR på alle måder så afgørende....det blev mit vendepunkt"🌱
Læs artikel om hvordan Jørn Eriksens undervisning blev et vendepunkt for Camilla Krogh

 

"Her var noget jeg ikke havde mødt tidligere i psykiatrien - håb"

Læs artikel om hvordan Jørn Eriksens undervisning blev et vendepunkt for Olga Runciman.

 

Læs eksempler på hvordan andre vurderer Jørn Eriksen som konsulent, underviser og leder.
Læs evaluering af undervisningsforløb med Johanna Soini og Jørn Eriksen.