Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Skræddersyede recovery-forløb

Skræddersyede recovery-forløb

PsykoVision understøtter - med sin terapeutiske og praktiske tilgang - individuelle udviklingsprocesser hos mennesker med psykiske problemer vha. samtaler, undervisning, aktivering og relationsarbejde.

Der arbejdes ud fra et holistisk perspektiv, hvorfor alle de områder, der er vigtige for personens udvikling (recovery) inddrages.

Målet er, at personen kommer sig fra sin psykiske lidelse eller får de psykiske problemer så meget under kontrol, at han eller hun bliver i stand til at skabe sit eget "gode liv". Det kan bl.a. handle om uddannelse eller arbejde. Det kan også handle om at undgå en førtidspension eller at ’komme af’ med en førtidspension.

Målgruppen for PsykoVisions Recovery-tilbud omfatter mennesker med store psykiske vanskeligheder, som ønsker at overvinde de problemer, der er forbundet med deres psykiske symptomer/reaktioner og komme videre med deres liv.


Tilbuddet omfatter:

Individuelle udviklingssamtaler, som tager udgangspunkt i personens livshistorie. Der arbejdes med symptomforståelse og håndtering1, så symptomerne/reaktionerne bliver forståelige, ikke så skræmmende og håndterbare (mestring). Vi arbejder med ’Person Centret Planlægning.’2

En ressourceperson (den professionelle) tilknyttes og vil være den person, der går vejen med borgeren. Han eller hun vil være der, når de praktiske omstændigheder ved livet skal klares; bolig, familie, økonomi, job og fritid. Omfanget af denne ordning vil i gennemsnit ligge på 2-4 ugentlige møder.

Der gives parvis supervision til den professionelle og til borgeren indenfor symptomhåndtering.

Supervision af de professionelle. Løbende fokus på at varetage ressourcepersonens faglige udvikling.

Undervisning: Der undervises flere gange årligt i recovery-fremmende tematikker. Undervisningen retter sig mod brugerne af tilbuddet samt deres hjælpere, og evt. de pårørende.

Viden er afgørende for at kunne præge sin egen udviklingsproces. Det styrker selvbestemmelsesevnen og selvværdet, forhold som jf. recovery-forskningen er centrale elementer i orhold til at komme sig.

Undervisningen varetages af PsykoVision, og der vil blive trukket på vores store netværk af mennesker, der er beskæftiget med udviklingen af recovery, heriblandt forskere, praktikere og tidligere psykiatribrugere, der er kommet sig (recovery).

Borgere tilknyttet dette tilbud får også selv mulighed for at undervise med baggrund i egne erfaringer med positive forandrings- og mestringsprocesser.

Skype-sags-supervision. Vi har et udenlandsk netværk af professionelle personer indenfor behandling af selvskadende adfærd, stemmehøring, paranoia, psykoser, o.l., som vil blive inddraget i forløbene efter behov.

Mulighed for at deltage i en selvhjælpsgruppe En selvhjælpsgruppe består typisk af 3- 8 personer3.1 Udviklingssamtaler. En væsentlig bestanddel af det at komme sig handler om at få styr på sine symptomer, dvs. blive bedre til at takle dem. Det gælder i forhold til alle reaktioner. Som f.eks.: Selvskadende adfærd, paranoia, spiseforstyrrelser, depression, angst og stemmehøring. Det vil eksempelvis være muligt for stemmehørere at arbejde med stemmer, så de får en større forståelse, bedre kontrol og bliver mindre angst. Dette arbejde bygger på forskning af den hollandske psykiater Marius Romme og Sandra Escher Ph.d.

 

2 PCP - Person Centreret Planlægning er en procesorienteret tilgang, der hjælper mennesker med psykiske problemer med at forbedre evnen til at varetage deres eget liv og til at genvinde selvbestemmelsesretten (empowerment).Der tages udgangspunkt i personen og dennes behov. Det gøres bl.a. ved at give den pågældende ansvaret for at definere retningen i sit liv, samt at arbejde med hvad der skal til, for at det lykkedes. (Dette står i modsætning til den praksis, der tilrettelægger personens forløb ud fra det, som organisationen har at tilbyde). En af ambitionerne med dette samarbejde er at skabe større inklusion, så personen føler sig som et værdifuldt medlem af både lokalsamfund og samfundet som helhed.Person Centreret Planlægning involverer udviklingen af en "værktøjskasse" af metoder og ressourcer, der sætter personen med psykiske problemer i stand til at vælge sin egen vej til det liv de ønsker at leve. Planlægningsredskabet PCP hjælper dem med at finde ud af, hvor de vil hen, og hvordan de bedst når frem.

 

3 Formålet med selvhjælpsgrupper: Hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke sig om egne oplevelser, erfaringer og behov. Fremme den enkeltes bevidsthed og evne til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv.Psykiatribrugere har ofte stort udbytte af at dele problemer, oplevelser, følelser o.l. med andre, der har lignende erfaringer.Selvhjælpsgrupper giver "empowerment" - dvs. sætter personerne i stand til at tilbagetage initiativet og ansvaret for eget liv.Selvhjælpsgrupper fremmer recovery.

 

Læs hvad borgerne siger om deres skræddersyede recovery-forløb

 

I forbindelse med udarbejdelse af statusbeskrivelser for to af de borgere som har et skræddersyet recovery-forløb hos PsykoVision, bad vi dem om at beskrive, hvordan de oplever den støtte de får.

 

Borger 1:
”Da jeg startede hos dig, var jeg rigtig træt af, hvad jeg følte som konstante svigt fra de professionelle, som burde hjælpe mig. Lige præcis det punkt har betydet virkelig meget for mig, at du er blevet ved min side, og ikke pludselig har sagt op eller er blevet skiftet ud. Du har holdt hvad du lovede, og det har gjort, at jeg kunne stole på dig, og har haft lyst til at åbne op og bruge din hjælp.
Jeg har så ofte fået at vide, at nu skulle jeg passe på, fordi det før er gået galt, og du er en af de første der har støttet mig i, bare at give det et forsøg. På den måde har jeg fået prøvet en masse nye ting, som jeg måske ikke havde turde springe ud i lige foreløbig. Jeg har fået kendskab til en anden måde at se og tackle livet på – en mere afslappet og positiv tilgang. Jeg har fortalt mine forældre om det, og jeg kan se, at især min mor øver sig i, at være mere bekræftende, og det er da fantastisk.Du fik hurtigt sporet dig ind på mig, og jeg glemmer aldrig, da jeg en dag var lang tid om at svare, fordi jeg havde det rigtig skidt og du efter et par beskeder skrev en lang besked, hvor du havde gennemskuet hvad der foregik i hovedet på mig. Vores tætte relation gjorde, at du kender mig ud og ind.
Det var også vigtigt for mig, at du aldrig gik i panik, når jeg gjorde. Hvis jeg ringede med selvmordstanker, bevarede du roen og snakkede med mig, indtil jeg faldt til ro. Det kunne ske på alle tider af døgnet, og jeg havde generelt rigtig meget glæde af, at vi kunne snakke og ses efter behov, og at jeg ikke var nødt til at gemme på mine følelser indtil et bestemt tidspunkt på ugen.I løbet af vores forløb gav du mig mulighed for at udvikle mig på mange forskellige måder. Du har hjulpet mig med alt lige fra at finde lektiehjælp, motionsløb med din familie og til at støtte mig i at rejse til udlandet. Da jeg ikke havde ret mange veninder, arrangerede du, at jeg kunne ses med Katrine – og endnu bedre, at jeg nogle år senere selv fik lov at tage Katrines rolle som ”mentor”, da du fik en ny ung ind. Det satte min egen udvikling i perspektiv og fik mig til at føle, at jeg også havde noget at byde på.
Da vi lærte hinanden at kende havde jeg ingen afgangseksamen og nu er jeg snart student. Du har hjulpet mig med at lære mig selv rigtig godt at kende, så jeg nemmere kan forstå, hvorfor jeg har det svært og hvordan jeg skal håndtere det. Du har været en af de mest stabile støtter i mit liv og du har altid formået at være glad og stolt på mine vegne, når jeg ikke selv kunne.”

 

Borger 2:
“Anne har siden jeg mødte hende første gang, vist mig et håb, jeg før ikke kunne se. Anne har forståelsen af ting, jeg ikke selv kan forstå, og hun ved endnu mere om min stemmer/hallucinationer end mig selv.
Anne gir aldrig op, en ting jeg virkelig beundrer. De tider jeg selv havde givet op, har hun stået der, med endnu et lille håb, og på en eller anden måde fået mig op igen. Jeg har tit haft stort behov for Annes viljestyrke, og hendes ægte tro og håb på, at jeg kan får det betydeligt bedre end jeg har/har haft.
Anne arbejder med bl.a. mine stemmer. Jeg har aldrig oplevet en person som kan gå ind i mit hoved skabe så meget kaos og smerte, men dog alligevel gå ud, og skabe så meget ro og mening. Har haft store problemer med at involvere mennesker i mit liv og endnu større ved at stole på dem. Jeg stoler på Anne, og ved ærligt ikke om jeg ville kunne komme meget længere uden den ene person der forstår, hvad der foregår i mit hoved.
Anne har også været meget nødvendig i akutte situationer, for både jeg og min kæreste. Mange folk mener, at når du er langt nede så er en indlæggelse det bedste, men Anne var hos mig, og jeg sidder her stadig.”