Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Personcentreret planlægning

Personcentreret planlægning

PsykoVision tilbyder medarbejdere og brugere uddannelse i konkrete planlægningsværktøjer, der understøtter recovery-processer - til medarbejdere, brugere og pårørende.

En recovery-proces kræver en retning, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskets Håb, Drømme, Ønsker og Mål. Da det kan være svært at komme i gang eller få genstartet sin recovery-proces, så tilbyder PsykoVision undervisning og uddannelsesforløb i Personcentreret Planlægning (PCP).

PCP er ikke en bestemt metode, men en samlet betegnelse for en række recovery-orienterede værktøjer som understøtter menneskelig opblomstring. Alle vores recovery-orienterede værktøjer er udviklet ud fra viden om, hvad der hjælper mennesker med at komme sig fra psykiske problemer.

Ved at tage udgangspunkt i personens håb, drømme, ønsker og mål, sikres en person- og resurse-fokuseret tilgang, som er meningsfuld for personen. På den måde kan PCP både hjælpe personen med sin recovery-proces og organisationen med at omsætte en recovery-orienteret tilgang til konkret praksis.

Al undervisning planlægges individuelt ud fra jeres ønsker og behov. Uanset om det drejer sig om oplæg, temadage eller uddannelsesforløb, så vil indholdet altid være en blanding af øvelser, debatter og oplæg. Vi vil oftest anbefale, at både brugere og medarbejdere deltager i undervisningen, så de sammen kan lære at arbejde med PCP.

PsykoVision tilbyder:

  • kurser hvor mennesker med psykiske problemer udvikler deres egen recovery-plan i samarbejde med en medarbejder eller anden støtteperson. Det er vores erfaring, at det fungerer godt når et sådan kursusforløb forløber over ti dage, da det er godt, at der er tid til processen, således at borgeren får udarbejdet en recovery-plan som er meningsfuld for dem, som kan sætte retning på deres recovery-proces og som kan hjælpe dem med at tage styring i deres liv. Hvis I ønsker kortere forløb, så anbefaler vi ofte, at vi udvælger nogel delelementer fra PCP, og arbejder i dybden med disse.
  • undervisning i og oplæg om, hvordan man kan arbejde med PCP.

Alle konsulentopgaver vedr. PCP bliver udført af Johanna Soini, som er en af Danmarks mest erfarne og dygtigste PCP-instruktører. Johanna er bl.a. medforfatter til bogen Styr Livet med Personcentreret Planlægning. Hvis der er brug for to konsulenter til opgaver, så sker det i samarbejde med Jørn Ditlev Eriksen.

Læs evaluering af Johannas undervisning.

 Kontakt os, så vi kan finde ud af, hvad der passer til jeres behov.

 

Organisationsudvikling

De recovery-orienterede planlægningsværktøjer kan også bruges til at hjælpe en organisation med at få retning og struktur på, hvordan den kan udvikle en mere recovery-orienteret praksis. Læs mere om hvordan PsykoVision tilbyder facilitering af sådanne processer.

 Styr livet kursus

 

"Person centred planning begins when people decide to listen carefully and in ways that can strengthen the voice of people who have been, or are at risk of being, silenced."

John O'Brien