Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Anne Klinte

Anne Klinte

Anne Klinte

Jeg er medstifter af PsykoVision, som blev oprettet i 2003.
Min partner og jeg byggede firmaet PsykoVision op sideløbende med, at jeg tog Den Sociale Kandidatuddannelse, hvor forskningen om recovery og psykiatriens udvikling var omdrejningspunktet for mine undersøgelser og rapporter/speciale.


Jeg har arbejdet med psykiatriske problemstillinger siden 1987, først som psykiatrisk sygeplejerske og siden som leder. Mine arbejdssteder i de næste 14 år var åbne og lukkede psykiatriske afdelinger, børnepsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien.
Siden 2003 har jeg arbejdet som selvstændig i PsykoVision. Her har jeg arbejdet terapeutisk med alle slags psykiske symptomer, det værende sig selvskadende adfærd, stemmer, paranoia, psykose, spiseforstyrrelser, dissociation, angst, depression mm.
Jeg har bl.a. undervist og superviseret i socialpsykiatrien, afholdt konferencer, oversat bøger og i tiltagende grad er terapien omkring de psykiske symptomer blevet den højeste prioritet. Jeg har fået en stor erfaring på området og har haft mange forløb med nogle ret enestående resultater. Det giver energi og begejstring til at udvikle området yderligere.


MINE AKTUELLE AKTIVITETER

Individuelle samtaleforløb
Jeg har individuelle samtaleforløb målrettet alle slags psykiatriske symptomer.
Symptomerne kan bestå af angst, selvskadende adfærd, stemmer, paranoia, psykose, spiseforstyrrelser, dissociation, depression o.l. Ofte optræder flere symptomer samtidig og er indbyrdes forbundet.
Jeg har navnlig arbejdet intensivt med mennesker som hører stemmer i de sidste 15 år og er derfor godt inde i det problemfelt, som bygger på den hollandske psykiatri-professor Marius Romme og Doktor Sandra Eschers forskning om stemmehøring. Processen er centreret omkring samarbejdet med at skabe en forståelse, så stemmehøreren får en bedre indsigt i sine psykiske problemer og samtidig får nye handlemåder. Derved vil stemmernes indhold og udtryk kunne ændres, så stemmehøreren bliver i stand til at generobre pladsen i sit eget liv.
Det er fælles for alle symptomer, at vi begynder at sætte dem i forbindelse med livshistorien. Prøver at finde sammenhænge. Prøver at skabe en mening i det som ofte har føltes som tilfældige symptomer, som personen ingen indflydelse havde på og som han/hun ikke forstod.
Målet er at forstå symptomerne, hvorfor kom de, hvad kan man gøre (mestringsstrategier) og hvordan kan man leve et meningsfuldt og givende liv med eller uden symptomerne.
Forskellige eksistentielle temaer berøres i vores samtaler. Det kan fx være: genvinding af kontrol, meningsskabelse, forståelsesmønstre, håb, empowerment, netværk, ansvar, suicidaltanker, seksualitet, identitet og livsindhold etc.
Samarbejdet er ligeværdigt. Klienten kender sin krop, tanker, føleler, reaktionsmønstre, forsvarsstrategier etc. Og jeg har en lang erfaring med mange cases, som jeg kan sætte i spil. Sammen udvikler vi i en gensidig tryg relation.


Samtaler med pårørende
Derudover underviser og superviserer jeg pårørende i forståelsen af mennesker med psykiske problemer, og giver sparring til, hvordan de bedst kan agere, så de støtter op om deres pårørendes recovery-proces. Derudover har jeg lang erfaring med det psykiatriske system og kan rådgive om, hvordan man som pårørende bliver inddraget og taget alvorligt.


Sags-supervision af et Stemme-terapi-forløb til den professionelle/stemmehører
Dette er et nyt tilbud om sags-supervision, hvor der arbejdes med at få styr på stemmerne - enten med den professionelle alene eller med den professionelle og stemmehøreren i fællesskab.
Jeg har nu arbejdet intensivt med mennesker, som hører stemmer, i 15 år og fik lyst til at udbrede min viden på området gennem sags-supervision.

Mit arbejde med stemmehørere bygger på. Læs en mere uddybende beskrivelse af hvilket syn jeg har på stemmehøring under Vores syn på stemmehøring.

 

Jeg kan kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

EKSEMPLER PÅ FORLØB
Jeg arbejder på at få flere cases nedskrevet, så det bliver tydeligt, hvad denne tilgang til psykisk lidelse kan skabe af resultater. Her er de 2 første eksempler:

Læs her om et samtaleforløb med en forpint stemmehører.
Læs her om et samtaleforløb med en ung mand der lider af angst.

 

 

Eksempler på pårørendes evaluering af deres samtaleforløb:
"Det er svært at finde en samtalepartner som man for alvor klikker med og derfor også naturligt åbner helt op overfor. I forbindelse med vores datters sygdom prøvede både vi og vores datter således flere muligheder indtil vi mødte Anne - som hjalp os igennem en meget svær periode i vores liv.

Med Anne får man et ”helt menneske”, som oprigtigt kerer sig om dem hun hjælper - også når dette ikke lige passer ind i hendes egen travle hverdag.

I Anne har man en hjælper med solide faglige, uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencer - samt et dejligt positivt menneske, som selv har samlet erfaring fra udfordrende perioder som mor i det moderne samfund.

Anne brugte bl.a. sin uvurderlige praktiske baggrund indenfor psykiatrien til at sammensætte vores helt individuelle forløb - og hun gik langt ud over det som vi ellers har oplevet hos andre samtalepartnere.
Herved fik vi i handling med det samme bekræftet at vi alle er værdifulde mennesker og ikke blot ”patienter og pårørende” - som det psykiatriske system i dag ellers meget hurtigt giver som stempel.

Det var dette kombineret med Annes vedholdenhed og ”helt-nede-på-jorden” kærlige måde at kommunikere på, som skabte gennembruddet hos vores datter og os.

Jeg kan kun give Anne min allerbedste anbefaling."

Kære Anne
Jeg har ringet til dig 4-5 gange, da jeg var bekymret over, at min søn hørte stemmer. Du har hver eneste gang gjort en stor forskel for mig, og du har givet mig en tryghed til at tro på, at der er muligheder selv om det skulle vise sig, at han havde en "psykisk lidelse" og at det ikke behøvede at være et problem. Det har givet mig ro til at kunne takle min angst (til min søns fordel). I dag er han 19 år, robust og dejlig og siger, at han ikke hører stemmer mere. Du skal vide jeg er dig meget taknemmelig for den tid du har brugt på mig. Jeg håber aldrig at jeg får brug for at ringe til dig igen :-)
Mange taknemmelige hilsner