Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Vores syn på psykiske lidelser

Vores syn på psykiske lidelser, formål og aktiviteter

PsykoVision er oprettet, fordi vi ønsker at medvirke til at udvikle en bredere tilgang til de psykiatriske problemstillinger i bestræbelsen på at skabe optimale betingelser for at mennesker kan komme sig fra selv svære psykiske lidelser.

Udgangspunktet for dette arbejde er recoveryperspektivet, der med sit fokus på brugerinddragelse og mulighed for menneskelig udvikling, indeholder et stort potentiale både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Omdrejningspunktet i disse aktiviteter bygger primært på en interesse for de problemstillinger, som borgeren selv er med til at definere og løse. Det er denne arbejdsform, som indeholder den største brugertilfredsstillelse og det bedste udviklingspontiale.

Vi betragter psykisk lidelse som et resultat af uløste krisereaktioner i personens liv og symptomer som mestringsstrategier, der ubevidst tages i brug for at "overleve" psykiske problemer. Nogle symptomer kan på trods af deres umiddelbare psykiske forsvarsværdi, være invaliderende i forhold til en selv og i forhold til andre og må derfor afhjælpes gennem en alsidig indsats.
Dette perspektiv på psykisk lidelse har fokus på symptomer/reaktioner. Ikke udelukkende med henblik på at fjerne dem, men i lige så høj grad for at sætte den sindslidende i stand til at takle sine symptomer/reaktioner, så de er til at leve med. I denne tilgang ligger der en tolerance, idet målet ikke er at skabe "normale" mennesker, men at sætte personen i stand til at leve med de symptomer han eller hun har, samtidig med at man søger at afhjælpe eller takle de mest generende og invaliderende af dem. Dermed sygeliggør man ikke de symptomer/reaktioner der er uproblematiske eller som kan være direkte gode og anvendelige som f.eks. positive stemmer.
Denne tilgang til psykisk lidelse fokuserer ikke på diagnoser, der ses som forsimplinger, der indeholder et stigmatiserings aspekt, der kan give yderligere problemer. Fokuset er på processen frem i livet, så personen får bedre mulighed for at vælge det "gode liv" (defineret af ham eller hende selv).

Vi mener, at formålet med den psykiatriske indsats først og fremmest må handle om at hjælpe den sindslidende med at udvikle strategier til at mestre de problematiske symptomer/reaktioner. Ved at lære at takle disse og få indsigt i nogle af de forhold der ligger til grund, har personen mulighed for at arbejde sig ud af den psykiske lidende tilstand. Elementer som medinddragelse, empowerment, livshistorien, andre mennesker, håb, tro, forbundethed og det at skabe mening er helt centrale i denne bestræbelse.

Dette perspektiv og dets forløbige resultater har overbevist os om vigtigheden af udbredelsen af denne viden, og det er derfor PsykoVisions mål at trække på de pionerer nationalt og internationalt, der arbejder indenfor dette perspektiv - med henblik på udbredelse i Danmark.

Vi har målrettet vores aktiviteter, så de både sigter imod psykiatribrugere, professionelle og pårørende. Dette valg er truffet ud fra den overbevisning, at man bedst udvikler sig sammen i et ligeværdigt forhold, hvor alle har en fælles viden.

Vores aktiviteter
Der har været en stor interesse for de konferencer og workshops Psykovision har afholdt. Nu er der flere steder en grundlæggende viden og en efterspørgsel efter muligheder for at kunne implementere det i praksis. Vi har derfor som løbende indsatsområde, at oversætte og udgive bøger der skaber mulighed for at anvende perspektivet i det daglige arbejde. På nuværende tidspunkt foreligger seks teori/arbejdsbøger indenfor områderne recovery, psykose/stemmehåndtering og selvskadende adfærd - læs mere. Udover konferencer og bøger bestræber vi os på at formidle via undervisning. Her samarbejder vi med forskellige mennesker med erfaringer fra arbejdet med recoveryprocesser - både teoretisk og praktisk.