Anne Klinte

Anne Klinte

Jeg er medstifter af PsykoVision, som blev oprettet i 2001.

Jeg byggede firmaet op sideløbende med, at jeg tog Den Sociale Kandidatuddannelse, hvor forskningen om recovery og psykiatriens udvikling var omdrejningspunktet for mine undersøgelser og rapporter/speciale.

Jeg har arbejdet med psykiatriske problemstillinger siden 1988, først som psykiatrisk sygeplejerske og siden som leder. Mine arbejdssteder har været åbne og lukkede psykiatriske afdelinger, børnepsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien.

 

Mine aktuelle aktiviteter

Individuelle samtaleforløb: Aktuelt er min hovedinteresse at hjælpe forpinte stemmehører, mennesker som selvskader, mennesker med paranoide problematikker, spiseforstyrrelser, o.l. - som sidder fast i psykiatrien - med at flytte sig positivt.

Jeg har opnået nogle ret gode resultater de sidste 5-10 år med stemmehørere/paranoia/syner/angst, som jeg nu er i gang med at beskrive, så viden om denne recovery-terapiform kan spredes. Jeg har haft mange stemmehørere, hvis stemmer/paranoia/syner/angst er forsvundet, men målet for vores samarbejde har primært været, at personen skal få det godt med sine stemmer og leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Derudover underviser og superviserer jeg pårørende i forståelsen af mennesker med psykiske problemer, og giver sparring til, hvordan de bedst kan agere, så de støtter op om deres pårørendes recovery-proces. Derudover har jeg lang erfaring med det psykiatriske system og kan rådgive om, hvordan man som pårørende bliver inddraget og taget alvorligt.

Tidligere

Jeg har undervist på de mellemlange uddannelser og i de psykiatriske institutioner primært indenfor områderne recovery og stemmehøring.

Jeg har arrangeret konferencer indenfor recoveryperspektivet.

Jeg har superviserer personalegrupper.

Jeg har superviseret i hjemmeplejen, når de havde problemer med at samarbejde med en borger med psykiske problematikker.Arbejdet med stemmehøring 
Mit arbejde med stemmehørere bygger på den hollandske psykiatri-professor Marius Romme og Doktor Sandra Eschers forskning og praksis om stemmehøring. Mere uddybende beskrivelse under vores syn på stemmehøring.

Mulighed for at arbejde med sine stemmer
Jeg har individuelle udviklings- og mestringssamtaler med stemmehørere. Denne samtaleform tager udgangspunkt i personens oplevelse af egne problemer. Processen er centreret omkring samarbejdet med at skabe en forståelse, så stemmehøreren får en bedre indsigt i sine psykiske problemer og samtidig får nye handlemåder. Derved vil stemmernes indhold og udtryk kunne ændres, så stemmehøreren bliver i stand til at generobre pladsen i sit eget liv.

Læs mere om mine samtaleforløb.

Læs et eksempel på et samtaleforløb med en borger der var forpint af stemmehøring.


Udtalelse fra en borger i et skræddersyet recoveryforløb: "Anne har også været meget nødvendig i akutte situationer, for både mig og min kæreste. Mange folk mener, at når du er langt nede så er en indlæggelse det bedste, men Anne var hos mig, og jeg sidder her stadig.”