Anna Andreasen

Anna Andreasen

Anna arbejder som konsulent for PsykoVision, hvor hendes primære opgave er at formidle viden om hvordan vi kan forstå og hjælpe mennesker der selvskader og kæmper med spiseforstyrrelser.

Anna har selv mange erfaringer fra et liv med selvskade og spiseforstyrrelser. Hendes udgangspunkt er derfor hendes egne erfaringer i forhold til hvad der hjalp hende og hvad der ikke hjalp hende.

Når Anna udruller sine erfaringer og livshistorie, så står det lysende klart hvorfor det psykiatrisk behandlingssystem igennem mange år, ikke formåede at hjælpe hende. Grundlæggende havde de ikke forstået, at hendes voldsomme selvskadende adfærd og hendes spiseforstyrrelser ikke var symptomer på psykisk sygdom, men reaktioner og mestringsstrategier til at håndtere hendes følelsesmæssige problemer. Blandt andet angst som var opstået på grund af problemer i skolen og utryghed i forbindelse med indlæggelserne.

På en undervisningsdag med Anna får deltagerne en forståelse for, hvorfor de er nødt til at se bagom den selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, og hjælpe mennesker med deres grundlæggende problemer i stedet for at forsøge at stoppe deres adfærd.

Annas fortælling er et trist vidnesbyrd om, hvordan behandlingspsykiatrien skadede Anna langt mere end den hjalp hende, fordi de ikke forstod hendes reaktioner.
Men hendes recovery-historie er også en positiv fortælling om, hvordan enkelte medarbejdere kan gøre en afgørende positiv forskel og om hvordan trædestenene i hendes recovery-proces handlede om håb, forbundenhed, empowerment, identitet og mening.

 

Andres beskrivelse af Anna:
”Anna har i 2020 sammen med Jørn Eriksen undervist hele medarbejdergruppen på botilbuddet Lindevang i Helsingør om recovery, selvskade og spiseforstyrrelser. Anna er en meget dygtig formidler. Man kan ikke lade være med at lytte til hende, for hun har så vigtige budskaber. Hun sætter sine egne erfaringer fra psykiatrien i spil og kan stille kritiske og konstruktive spørgsmål, der sætter refleksioner i gang. Jeg vil give min varmeste anbefaling af Anna – hende kan vi alle lære meget af.”

Katrine Duus-Boolsen
Udviklingskonsulent
Botilbuddet Lindevang