Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Stemmehøring

Stemmehøring

Stemmehøring selvhjælpsbog

- Fra offer til sejrherre

Af Ron Coleman & Mike Smith

Denne bog er skrevet af Mike Smith og Ron Coleman. Den henvender sig til mennesker, der er belastet af at høre stemmer og til de pågældendes pårørende og professionelle hjælpere. Arbejdsbogens indhold skal ses som en metode til at lære at mestre generende stemmer, så de bliver til at leve med, eller så de helt forsvinder. Forskning og praksis har påvist, at denne metode kan skabe enestående resultater.


Stemmer betragtes som et fænomen, der typisk optræder som resultat af belastende situationer tidligere i livet. Nogle stemmer er så generende og invaliderende, at man er nødt til at arbejde med dem.
Ved hjælp af denne arbejdsbog skabes der mulighed for at søge en mening med stemmernes udtryk, bla. gennem den forbindelse stemmerne ofte har med personens livshistorie. Livshistorien står derfor som et centralt omdrejningspunkt i forsøget på at opnå kontrol over stemmerne. Stemmerne kan med andre ord ses som budbringere fra kriser og traumer tidligere i personens liv.
Personen med generende stemmer vil gennem arbejdet med denne bog have en chance for at generobre magten i eget liv og dermed have udsigt for at opnå en forbedret livskvalitet. Arbejdet med stemmerne er ikke en hurtig og let løsning. Det er ofte en slidsom og langsommelig proces, hvor målet og mulighederne er - at komme sig (recovery).
Bogens tilblivelse er sket på baggrund af utallige erfaringer som Mike Smith og Ron Coleman har haft med denne metode, erfaringer som bl.a. er opnået gennem deres mangeårige arbejde med stemmehørere. Ron Colemans egne erfaringer med stemmer yder et vigtigt bidrag.
Forordet er skrevet af to pionerer indenfor stemmehørerforskningen, Marius Romme og Sandra Escher.

Antal sider: 102

Pris: Kr. 189,- + porto

Offentlige institutioner: Husk at opgive EAN-nummer og organisationens navn.

BESTIL BOGEN

Bogens Titel*
Indtast bogens titel!
Antal bøger*
Hvor mange bøger ønsker du at bestille?
Institutionens navn
Invalid Input
EAN-nummer
Invalid Input
Navn*
Indtast dit navn!
Adresse*
Indtast din adresse!
Postnr.*
Indtast postnummeret!
By*
Invalid Input
Tlf.:
Invalid Input
E-mail*
Indtast din e-mailadresse!
*

Du glemte noget!


Anmeldelser: Stemmehøring
Fra Socialpsykiatrien

Hjælp til at mestre stemmer
Anmeldelse af bogen "Stemmehøring - fra offer til sejrherre"
(2. udgave) af Ron Coleman og Mike Smith
Den lille bog er en arbejdsbog, hvor stemmehøreren føres igennem en lang række af spørgsmål. På den måde kommer stemmehøreren igennem en proces, og vil have en chance for at generobre magten i eget liv og dermed have udsigt til at opnå forbedret livskvalitet.
Bogen er opbygget skematisk, hvor man starter med drømme for fremtiden. Det skal sikre at der er en
målsætning der kan fastholde ham igennem det lange forløb det vil være for stemmehøreren at arbejde sig igennem bogens skemaer. Samt at beskrive sine stemmer så ærligt at det vil være muligt at konfrontere dem og tage magten fra dem.
Dette stiller store krav til den hjælper stemmehøreren vælger til at følge sig igennem forløbet. Der skal være en meget tæt relation, og der skal en stor fortrolighed og gensidig respekt til. Hjælperen skal være indstillet på at det kan være et langt og krævende forløb, hvor hjælperen skal hjælpe stemmehøreren med at forstå sine oplevelser og sætte dem ind i en sammenhæng hvor stemmehøreren kan få afklaret sine anskuelser. Det vil være en hård og krævende proces for både hjælperen og stemmehøreren.
Hvis stemmehøreren og hjælperen er enige og klar til at gennemgå denne lange proces, vil denne bog være en stor hjælp.
Stemmehøreren har gennem denne bog mulighed for at komme til at styre sine stemmer, og har dermed mulighed for at få forbedret sin livskvalitet væsentligt.
Forfatterne præciserer tydeligt hvilke stemmehørere der har mulighed for at få hjælp gennem denne bog. Til at beskrive dette bruger de Romme og Eschers beskrivelse af de tre oplevelsesfaser.
Den første: Den foruroligende fase:
Her er man ofte bange eller forvirret. Bogen kan hjælpe med at få stemmehøreren i gang med at anerkende sine stemmer som fænomener.
Den anden: Den organiserende fase:
Her er ifølge forfatterne det ideelle tidspunkt at arbejde i dybden med hele bogen ved at få organiseret sine oplevelser på en systematisk og brugbar måde.
Den tredje: Stabiliseringsfasen:
I den fase mener forfatterne at man kan bruge bogen til at planlægge hvilken retning man nu ønsker at gå i og hvordan man ønsker tingene skal forandre sig.
Forfatterne fremhæver helt tydeligt at der er grupper af stemmehørere som ikke kan bruge bogen. Det drejer sig om mennesker der benægter oplevelsen - og de som føler stor angst.
En meget letlæselig bog, hvor man måske kunne ønske en lidt mere uddybende forklaring til hvert spørgeskema. Men samtidig en bog der giver stemmehøreren og hjælperen mulighed for at udvikle en metode til at lære at mestre de generende stemmer og overtage styringen via de mange dybdegående og "brede" spørgeskemaer.
Mike Smith og Ron Coleman skriver i deres indledning til 2. udgave at det er en opdateret udgave i forhold til Stemmehøring som de to udgav i 1997 og at denne udgave er udformet så hjælperen kan være mere effektiv i sin fremgangsmåde, mens den bibeholder stemmehørerens position med kontrol over processen og - hvad der er allervigtigst - over egne erfaringer og oplevelser.
Lauge Skytte Christensen, socialkonsulent på Bostedet Stranden, et bosted for unge med psykosociale problemer


Fra bladet Sygeplejersken

Mike Smith og Ron Coleman
Stemmehøring - fra offer til sejrherre
En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker der hører stemmer.
Ron Coleman, der selv er stemmehører, og Mike Smith, der er psykiatrisk sygeplejerske, har skabt denne arbejdsbog til stemmehørere. Hensigten er at hjælpe stemmehøreren til at få magt og indflydelse over stemmerne og selv komme til at bestemme i eget liv. Processen er langsommelig, og tilbagefald kan forventes. På trods af besværligheder opfordrer forfatterne stemmehørerne til at prøve. Arbejdsbogen skal bruges til at skabe kontinuitet og struktur i processen.

Arbejdsbogen har masser af gode spørgsmål, og der er rigelig plads til at skrive sin egen historie om, hvordan stemmerne er kommet ind i ens liv. Kortlægge, hvem de er, og hvad de vil. Forfatterne er overbevist om, at psykoser og stemmehøring kommer efter store psykiske traumer og begivenheder. Ved at besvare spørgsmålene får stemmehøreren mulighed for at forholde sig til stemmerne og forstå sin egen historie, som indirekte fortælles af stemmerne. Når stemmehøreren forstår egen historie, har han mulighed for at få organiseret sine oplevelser på en mere systematisk og brugbar måde.

Da jeg læste arbejdsbogen, blev jeg opmærksom på, hvor stort et sanseindtryk stemmerne er for den psykotiske. Når vi som plejepersonale ikke forholder os til det psykotiske menneskes hørehallucinationer, ignorerer vi en stor del af dennes virkelighed. Bogens mange gode spørgsmål kan hjælpe plejepersonalet til at komme i dialog med stemmehøreren og forstå dennes smerte, historie og drømme.

Et fint og inspirerende arbejdshæfte med mange konstruktive spørgsmål, der kan bidrage til at støtte en bedre kontakt til mennesker med hørehallucinationer.

Af Berit Fekkes, psykoterapeut,
MPF og sygeplejerske.


Fra Psykinfo Århus

Mike Smith og Ron Coleman
Stemmehøring - fra offer til sejrherre
En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker der hører stemmer.

Forfatterne har skrevet bogen på grundlag af mange års erfaringer med stemmehørere. Den ene af forfatterne Ron Coleman har også kunnet bidrage med egne erfaringer med at høre stemmer.
Bogen er en arbejdsbog, og hele dens indhold kan betragtes som en metode til at lære at håndtere belastende stemmer på en måde, således at de er til at leve med, eller fuldstændigt forsvinder. Bogen kan anvendes af mennesker, som er generet af at høre stemmer samt af de pågældendes professionelle hjælpere og pårørende. Brug af den anførte metode har givet fantastiske resultater med mulighed for at opnå forbedret livskvalitet.
Arbejdsbogen skal læses og bruges som en proces med flere faser, og stemmehøreren skal være villig til og psykisk parat til at stille sig selv mange "nærgående/dybdegående" spørgsmål om sine stemmer. Bogen er derfor ikke egnet til mennesker, som benægter oplevelsen af stemmerne, eller som er så rædselsslagne, at det kan være skadeligt for dem at udforske oplevelserne af stemmerne. For de fleste stemmehørere vil det være vigtigt at have nogle pårørende eller hjælpere, som de kan støtte sig til i forbindelse med brug af bogen. Forfatternes erfaring er helt klart, at det er altafgørende, om stemmehørere har et netværk af venner, familie og hjælpere. Stemmehørere med et godt netværk klarer sig meget bedre en de, som føler sig helt alene med deres stemmer. Men det er helt grundlæggende for hjælpere og professionelle, at de accepterer stemmehørerens stemmer som virkelige, da de ellers ikke vil kunne hjælpe stemmehøreren.
Der beskrives de forskellige faser, som stemmehøreren skal igennem for at bearbejde de belastende stemmer. Den første fase er den såkaldte foruroligende fase, hvor stemmehøreren ofte er forvirret over og bange for sine stemmer. I den fase skal stemmehøreren få en klar fornemmelse af sine oplevelser og dele dem med andre. Næste fase er den organiserende fase, hvor der arbejdes i dybden med bogen, og hvor stemmehøreren udforsker metoder til at mestre sine stemmer samt til at bygge videre med. Til slut kan bogen anvendes til planlægning mm i stabiliseringsfasen, hvor stemmehøreren gerne skulle generobre magten over sit eget liv, da han/hun forhåbentlig er begyndt at have en forståelse for sine egne oplevelser.
Bogen lægger helt klart op til, at stemmehøreren til slut skal tage sit liv op til revision og udarbejde en handlingsplan for sin fremtid. Det er meget vigtigt, at stemmehøreren ikke fornægter sin livshistorie, men derimod vedkender sig de tidligere enorme problemer på grund af stemmerne. Livshistorien er nemlig det centrale omdrejningspunkt i arbejdet med at prøve at få kontrol over stemmerne, der betragtes som budbringere fra kriser og andre "voldsomme, negative" hændelser tidligere i stemmehørerens liv.
Bogen indeholder både ja/nej spørgsmål samt rigtig mange spørgsmål, som skal besvares med en længere forklaring. I nogle tilfælde er der anført flere valgmuligheder som f.eks. dødsfald, graviditet, dumpe til eksamen m.fl. i forbindelse med at prøve at finde frem til, om en bestemt begivenhed har ført til den første oplevelse med at høre stemmer. Tilsvarende er der opremset følelsesmæssige advarselssignaler (såkaldte stemmetriggere).
Jeg vil vurdere, at dette koncept med en arbejdsbog er et særdeles anvendeligt redskab for stemmehørere og deres helt fortrolige hjælpere eller pårørende. Da der i bogen kun findes korte tekst afsnit samt tilhørende spørgsmål, er den også let tilgængelig for stemmehørere, som ofte kan have det rigtig dårligt og derfor måske kan have svært ved at koncentrere sig i længere tid.
Bogen er også både interessant og lærerig for andre pårørende; men da bogen er en arbejdsbog med plads til at skrive svar på alle de mange spørgsmål m.m., så kan den måske være lidt vanskelig at læse og forholde sig til, når man som ikke-stemmehører læser bogen helt alene. Jeg er ikke og har aldrig været stemmehører; men jeg er pårørende til en stemmehører. Jeg har imidlertid læst bogen to gange alene, og under anden læsning fik jeg et endnu større udbytte. Dette skyldes måske også, at jeg anden gang læste bogen med andre "øjne" og forventninger.
Lotte Hedegaard
Farmaceut og pårørende