Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd

Selvskade bog

- fra offer til sejrherre

af Mike Smith

En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker med selvskadende adfærd skrevet af Mike Smith. Ofte føler professionelle og pårørende sig magtesløse i forhold til at hjælpe mennesker med selvskadende adfærd. Den selvskadende adfærd kan synes uforståelig og provokerende.
Denne arbejdsbog viser en vej til, hvordan professionelle og pårørende i samarbejde med den selvskadende kan få en større forståelse for den selvskadende adfærd og være vigtige støttepersoner i arbejdet med at få kontrol over den selvskadende adfærd.

 

 

Karin Dyhrs forord til bogen:
Når jeg sidder med denne bog i hånden, tænker jeg på, hvor gerne jeg ville have haft den til disposition, da jeg i 1980'erne og 90'erne var ved at drive mig selv, mine venner og ikke mindst personalet på de psykiatriske afdelinger til vanvid med min selvskadende adfærd. Tænk, hvilken gavn jeg og mine behandlere kunne have haft af en arbejdsbog! Og vel at mærke af en bog med den holdning, at min irriterende, provokerende,
selvdestruktive adfærd var - et sprog! Sammen kunne vi måske have set på, hvad det egentlig var, jeg ville sige, når jeg igen og igen skar mig. Måske kunne jeg være sluppet for nogle af de utallige bemærkninger om "opmærksomhedssøgende adfærd" og irriterede skadestuelæger, som nægtede at bedøve mig, før de syede, fordi jeg jo "selv var ude om det".
Jeg var heldig. Efter 7 år mødte jeg en psykiatrisk sygeplejerske, der, ligesom Mike Smith, instinktivt forstod mit Stumme Sprog. En mand, som ikke havde glemt at være menneske frem for professionel. Som forstod, at nøglen til min selvskadende adfærd lå hos mig selv. Som stolede på mit iboende drive til at blive rask. Som formåede at se stort på, at den psykiatriske fagkundskab mente noget ganske andet!
Desværre er det stadigvæk reglen, snarere end undtagelsen, at omgivelserne enten oplever den selvskadende som én, der prøver at få opmærksomhed, eller tror, det handler om klodsede selvmordsforsøg. Frustrationerne kan hurtigt få det til at ende i en spiral, hvor Det Stumme Sprog (hvad enten det er skæren, brænden, kvælningsforsøg eller noget helt fjerde) bliver mere og mere "højrøstet" og voldsomt, mens omgivelsernes forgæves forsøg på kontrol tager til, men hvor ingen spørger, hvad meningen er - hvad vi selv ser som den bedste løsning.
Mike Smith forstår, at uden en ægte alliance med den, man er sat til at hjælpe, nytter ingenting. Han har almindelig, menneskelig respekt for ham/hende. Er ydmyg over for den virkelige sagkundskab - den selvskadende selv. Hans arbejdsbog 'Selvskadende adfærd - fra offer til sejrherre' giver realistisk håb og enkle, men dybtgående forslag til, hvordan man kan ændre situationen og for alvor få nye, frie valg i sit liv.
Karin Dyhr Daugaard (Forfatter til 'Glaspigen')

Antal sider: 104

Pris: Kr. 189,- + porto

Offentlige institutioner: Husk at opgive EAN-nummer og organisationens navn.

BESTIL BOGEN

Bogens Titel*
Indtast bogens titel!
Antal bøger*
Hvor mange bøger ønsker du at bestille?
Institutionens navn
Invalid Input
EAN-nummer
Invalid Input
Navn*
Indtast dit navn!
Adresse*
Indtast din adresse!
Postnr.*
Indtast postnummeret!
By*
Invalid Input
Tlf.:
Invalid Input
E-mail*
Indtast din e-mailadresse!
*

Du glemte noget!

 


Anmeldelse fra Socialpsykiatri

Smith, Mike
Selvskadende adfærd - fra offer til sejrherre
En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker med selvskadende adfærd.
Mike Smith skriver i sit forord at formålet med denne bog er at give håb til de mennesker der har selvskadende adfærd.
Håb kan skabes i den enkelte gennem en større forståelse for og erfaring med egen adfærd, i dette tilfælde selvskadende adfærd. Bogen er en arbejdsbog, som med sin enkle og gennemtænkte opbygning langsomt, men sikkert leder selvskaderen på sporet af årsagerne til den ubevidste adfærd. Det gøres ved hjælp af mange spørgsmål som giver mulighed for refleksion, hvad, hvilke, hvordan, hvornår osv., samtidig med at den inspirerer med gode eksempler på forskellige følelsesmæssige tilstande. En uvurderlig hjælp til den der ofte mangler netop ord til at beskrive hvad årsagerne til denne uforståelige adfærd er - selvfølgelig først og fremmest selvskaderen, men også professionelle og pårørende.
Ved at arbejde med denne bog, har selvskaderen mulighed for at erhverve en selvindsigt som giver mulighed for at træffe nogle bevidste valg der på sigt udvikler en større ansvarsfølelse for eget liv.
Forfatteren pointerer flere gange i bogen at arbejdet med at blive bevidst om egen adfærd, underliggende tanker og ubevidste overlevelsesstrategier, giver mulighed for at ændre den indlærte handlemåde, men også at det er et stykke arbejde som ikke kan forceres og at det indimellem vil føles som om det går den forkerte vej.
Det er derfor vigtigt at det menneske som skader sig selv, starter denne bevidstgørelsesproces sammen med en professionel som der er skabt et tillidsforhold til. Den professionelle skal støtte op og respektere, og derigennem kan der udvikles en bærende alliance.
Det er vigtigt at grundprincippet i recovery holdes for øje i hele arbejdsprocessen; "når du har kontrol over tingene, kan du leve et helt liv - med eller uden selvskadende adfærd, valget er dit".
Det at kunne håndtere situationerne og lære at leve med dem på en måde som er tilfredsstillende for dig, er det der fører til at du kommer dig.
En lettilgængelig bog som er uundværlig i et samarbejde mellem den der skader sig selv, og dem der gerne vil hjælpe.
Gitte Hammerstrøm, socialkonsulent på Bostedet Stranden,
et bosted for unge med psykosociale problemer.

 


Anmeldelse fra bladet Sygeplejersken

Smith, Mike
Selvskadende adfærd - fra offer til sejrherre
En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker med selvskadende adfærd.

Mike Smith ser selvskadende adfærd som en måde at kommunikere på. Selvskadende adfærd er en forsætlig ødelæggelse af kropsvævet uden bevidst forsøg på at begå selvmord. Det selvskadende menneske savner ord for sine ofte ikke identificerede følelser og søger ubevidst tilbage til mestringsstrategier, som det lærte at bruge som barn. Mange har været udsat for incest og overgreb. For at overleve disse overgreb lærte barnet sig selv dissociation fra kroppen og den ubehagelige situation. Som voksen kan det selvskadende menneske opnå samme følelse af at være uden for kroppen og fri ved at beskadige sig selv. Mennesker med selvskadende adfærd har sjældent styr på egne handlinger, når de beskadiger sig selv.

Mike Smith har skrevet denne bog for at hjælpe de pårørende, professionelle og mennesket med selvskadende adfærd. Han ønsker, at der skal skabes bærende alliancer imellem den selvskadende og støttepersonerne. Bogen kan bruges som et arbejdsgrundlag for dette samarbejde. Ved hjælp af spørgsmål og korte teoretiske forklaringer hjælpes det selvskadende menneske til at identificere, undersøge, forstå og acceptere egne tanker, følelser og erfaringer i forbindelse med beskadigelse af kroppen. I bogen er der gjort plads til, at det selvskadende menneske selv kan svare på spørgsmålene og skrive sin egen livshistorie. Når den selvskadende adfærd er kortlagt og accepteret, får det selvskadende menneske mulighed for at kontrollere og ændre adfærd. Til at undersøge og udforske de nye handlemuligheder, der kan kontrollere og udsætte selvskadelig adfærd, har forfatteren skabt struktur over mulighederne og sat spørgsmål op til læseren, så relevante aspekter bliver undersøgt, inden handleplanen bliver skrevet.

Bogen er enkel og kortfattet. Der er god inspiration at hente til, hvordan man indgår et ligeværdigt og bærende samarbejde. Mike Smith pointerer flere gange, at arbejdet med adfærdsændringen skal gå langsomt, og at tilbagefald er forventelige, fordi adfærdsændringer tager tid. Mike Smith er ligefrem og enkel i sin måde at forklare meget komplicerede forhold på, her er ingen fordomme og diagnoser, hans bog bygger på recovery-tankegangen. Mennesket har et valg, som for nogle er svært at se, her kan fagpersoner være med til at støtte og fastholde det selvskadende menneske til at kortlægge, forstå og acceptere egen adfærd for derved at skabe mulighed for forandring.

Af Berit Fekkes, psykoterapeut, MPF og sygeplejerske

 


Anmeldelse fra LAP's medlemsblad:

Smith, Mike
Selvskadende adfærd - fra offer til sejrherre
En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker med selvskadende adfærd.

Som der står på forsiden af bogen, er det en arbejdsbog for mennesker med selvskadende adfærd, deres pårørende samt de professionelle. Derfor er bogen fyldt med en del spørgsmål, hvor den enkelte bruger på de efterfølgende blanke linier kan give sit eget personlige svar. Svar som både kan hjælpe brugeren selv, de pårørende og sidst men ikke mindst give de professionelle en forståelse for den specifikke bruger og årsagen til dennes selvskadende adfærd. Hermed er der også mulighed for bedre at kunne give en individuel og personlig støtte, så brugeren på sigt kan få et bedre liv med mulighed for at komme sig.
Bogen er skrevet af en psykiatrisk sygeplejerske - men hvilken én! Med den empati og menneskelige omsorg, han giver udtryk for, havde psykiatribrugeres mulighed for at komme sig været større, om der havde været flere af hans slags! Den måde han stiller bogens spørgsmål på, bliver de ikke til anklager men til redskaber for en forståelsesrejse ind i det menneske, som har selvskadende adfærd. For Mike Smith er selvskadende adfærd ikke en sygdom eller et symptom på sygdom, men et sprog/en måde at udtrykke sig på.
Bogen har åbnet mine øjne for, at selvskadende adfærd ikke kun er f.x. at skære i sig selv - diverse misbrug og "nedgørelse af sig selv" m.m. er også selvskadende adfærd. Derfor mener jeg også, at bogen er anvendelig som redskab til at forstå det enkelte menneske - og ikke kun mennesker med psykiatriske diagnoser!
Bogen får derfor min bedste anbefaling!

Marianne Stengaard
Medlem af bladgruppen

 


Anmeldelse fra Psyk Info Århus

Smith, Mike
Selvskadende adfærd - fra offer til sejrherre
En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker med selvskadende adfærd.

Bogen indledes med forord af forfatteren til "Glaspigen", der udtrykker, at hun gerne ville have haft denne lille bog til disposition, da hun i "80érne og 90érne var ved at drive sig selv, venner og personale til vanvid med sin selvskadende adfærd.
Forordet sætter meget rammende bogen i relief, dels som arbejdsbog, men også som "ordbog" for "det stumme sprog", som selvskadende adfærd er udtryk for. Bogen gør også op med fordommene om, at selvskadende adfærd er lig med selvmordsforsøg eller forsøg på at få opmærksomhed.

Forfatteren, Mike Smith er englænder, uddannet psykiatrisk sygeplejerske og arbejder som selvstændig psykiatrisk konsulent. Mike Smith har medvirket til oprettelsen af flere psykiatriprogrammer i engelsk radio og TV og er forfatter til adskillige bøger/arbejdsbøger, som varmt kan anbefales.

Selvskadende adfærd er den anden bog i serien: "Fra offer til sejrherre". Serien er skabt med den hensigt at få professionelle og deres klienter til at udvikle et mere positivt syn og til at se bag det ukendelige samt lægge en strategi for fremtiden.

Arbejdsmetoden, der ligger til grund for udarbejdelsen af bøgerne, er baseret på principperne i begrebet recovery. "Du kan leve et helt liv - med eller uden selvskadende adfærd - når du har kontrol over tingene. Det er dit valg."

Den dominerende opfattelse i vestlig psykiatri er, at selvskadende adfærd er en sygdom eller et symptom på en psykisk sygdom. Mike Smith siger derimod, at det er rimeligt at anse sig som syg, såfremt man er ude af stand til at leve sit liv på grund af den selvskadende adfærd, men at det, det handler om, er evnen til at mestre situationen og at lære at leve med den.

Arbejdsbogen er opdelt i 5 processer:

1) - at identificere sin erfaring:
Livshistorien. Kapitlet rummer en del spørgsmål vedrørende den selvskadende adfærd, således at personen kan identificere omstændighederne omkring denne.
2) - at udforske sin selvskadende adfærd:
Hjælper personen til at klarlægge en selvskadeprofil.
3) - at forstå sin selvskadende adfærd:
Handler om at lære at forstå sin selvskadende adfærd; mestrings- og overlevelsesstrategier. For at opnå så bred en forståelsesramme som muligt rummer afsnittet forskellige teorier omkring selvskadende adfærd, herunder:
- medicinske teorier
- psykologiske teorier
- sociale- og adfærdsmæssige teorier samt
- adfærdspsykologiske teorier
4) - at acceptere sig selv:
Mike Smith skriver, at teorierne nok hjælper med at udrede motivernes indviklede detaljer, men kun siger meget lidt om, hvad det betyder for personen, at være selvmordstruet, at have selvskadende adfærd, og endnu vigtigere, hvordan det føles.
Han skriver videre: "Kendskabet til, og forsøget på at forstå, at selvskadende adfærd er et komplekst og følelsesladet område, som går langt ud over handlingen, rummer nøglen til at begynde arbejdet med selvskadende adfærd.
5) - at klare sig og leve med sine opnåede erfaringer;
Bogen afsluttes med forskellige forslag til mestringsstrategier.
Bogen er et arbejdsredskab, og formålet er, at både selvskaderen og den professionelle skal udvikle en forståelse for den selvskadende adfærd, så de er i stand til at samarbejde ærligt om de reelle problemstillinger.
Bogen er "kun" på 100 sider, men giver stof til fordybelse og megen refleksion. Som professionel, der arbejder med unge mennesker med selvskadende adfærd, føler jeg, at jeg har fået et eminent arbejdsredskab i hånden til gavn for selvskaderen, dennes pårørende, mine kollegaer og mig selv. Bogen er et "must".

Anne Krüger
Terapeut