Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Recovery: et nyt perspektiv

Recovery - et nyt perspektiv Udsolgt fra forlag

3

Ron Coleman Udsolgt fra forlag
Ron Coleman giver i bogen et bud på, hvad der skal til, for at mennesker kan påbegynde deres egen personlige rejse mod recovery, og hvordan institutioner kan skabe en recoveryorienteret praksis.
Forfatteren tager udgangspunkt i sine egne oplevelser som tidligere diagnosticeret skizofren samt hans egen recoveryhistorie. Denne baggrund og hans senere erfaring fra arbejdet som professionel recoverycoach samt hans internationale engagement som formidler af recoveryperspektivet - bla. i WHO regi - har betydet, at han besidder en forståelse for begge sider af mødet omkring de psykiske vanskeligheder. 


I bogen analyserer Ron Coleman kritisk den eksisterende psykiatri, og han bruger disse analyser til at opstille bud på, hvad der skal til for at skabe bedre betingelser for at mennesker kan komme sig.
Recovery - et nyt perspektiv i psykiatrien stimulerer til refleksion, til diskussioner i organisationerne og skaber mulighed for at holde egen praksis op imod nogle af Colemans konkrete bud på indsatser, der sigter imod recovery.
Bogen kan desuden være et vigtigt redskab for mennesker, der kæmper med psykiske problemer, og som ønsker at finde en ny vej. Den kan således yde et vigtigt bidrag til det enkelte menneskes recoveryproces.

Antal sider: 119

Offentlige institutioner: husk EAN-nummer.


Anmeldelse af Recovery : et nyt perspektiv

Lektørudtalelse fra Dansk BiblioteksCenter

Recovery : et nyt perspektiv i psykiatrien / skrevet af Ron Coleman
Anvendelse/målgruppe/niveau
Et must for alle skizofrene og andre psykisk syge, deres behandlere og pårørende.
Bogen kan også bruges som debatbog i personale og organisationer.
Beskrivelse
Forfatteren, der selv har været diagnosticeret skizofren og indlagt i en lang
årrække, advokere for det synspunkt, at de professionelle behandlere fastholder
klienterne i en sygdomstilstand, giver dem god pleje og medicin, men glemmer at
tænke den tanke at de måske kan blive raske. Al for megen automatisk mediciner-
ing, der ikke hjælper nævneværdigt. Begrebet "recovery" er en helbredelses-
proces for den enkelte, med den enkelte som hovedaktør. Forfatteren er aktiv
fortaler for foreningen af stemmehørere og konsulent bl.a. for WHO. Hans eget
vendepunkt kom, da han accepterede, at han var stemmehører og fik kontakt med andre stemmehørere.
Sammenligning
Forfatteren er en nuanceret og vidende fortaler for et holistisk begreb, hvor man
Ser på det individuelle menneske. Han er modstander af patientliggørelsen og passiv-
iseringen af mennesker med psykiske problemer. Jeg har ikke fundet frem til andre bøger, der anerkender stemmehøring.
Samlet konklusion
En interessant debatbog, der givetvis vil få både modstandere og tilhængere
Indenfor pyskiatrien.

Jette Landberg