Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Bøger

Stemmehøring

Stemmehøring selvhjælpsbog

- Fra offer til sejrherre

Af Ron Coleman & Mike Smith

Denne bog er skrevet af Mike Smith og Ron Coleman. Den henvender sig til mennesker, der er belastet af at høre stemmer og til de pågældendes pårørende og professionelle hjælpere. Arbejdsbogens indhold skal ses som en metode til at lære at mestre generende stemmer, så de bliver til at leve med, eller så de helt forsvinder. Forskning og praksis har påvist, at denne metode kan skabe enestående resultater.

Selvskadende adfærd

Selvskade bog

- fra offer til sejrherre

af Mike Smith

En arbejdsbog for professionelle, pårørende og mennesker med selvskadende adfærd skrevet af Mike Smith. Ofte føler professionelle og pårørende sig magtesløse i forhold til at hjælpe mennesker med selvskadende adfærd. Den selvskadende adfærd kan synes uforståelig og provokerende.
Denne arbejdsbog viser en vej til, hvordan professionelle og pårørende i samarbejde med den selvskadende kan få en større forståelse for den selvskadende adfærd og være vigtige støttepersoner i arbejdet med at få kontrol over den selvskadende adfærd.

Recovery - et nyt perspektiv Udsolgt fra forlag

3

Ron Coleman Udsolgt fra forlag
Ron Coleman giver i bogen et bud på, hvad der skal til, for at mennesker kan påbegynde deres egen personlige rejse mod recovery, og hvordan institutioner kan skabe en recoveryorienteret praksis.
Forfatteren tager udgangspunkt i sine egne oplevelser som tidligere diagnosticeret skizofren samt hans egen recoveryhistorie. Denne baggrund og hans senere erfaring fra arbejdet som professionel recoverycoach samt hans internationale engagement som formidler af recoveryperspektivet - bla. i WHO regi - har betydet, at han besidder en forståelse for begge sider af mødet omkring de psykiske vanskeligheder. 

Menneskelig opblomstring - recovery

Menneskelig opblomstring

Af Marion Aslan & Mike Smith

Menneskelig opblomstring er en teori- og arbejdsbog, der understøtter menneskelige udviklingsprocesser.
Bogen udgør et konkret redskab i bestræbelserne på at udvikle individuelle handleplaner i et recoveryperspektiv.


Forfatternes udgangspunkt er, at psykisk lidelse skal ses som reaktioner på problemer i livet. De tager afsæt i den psykisk lidendes eget potentiale og evne til at løse egne problemer. Målet er menneskelig opblomstring.
Bogen stimulerer, motiverer og sandsynliggør menneskers forandringspontiale og tilgangen er menneskelig og respektfuld.
Teksten indeholder refleksioner, spørgsmål og citater, som er organiseret ved hjælp af seks nøgleområder: tid - heling - ukuelighed - samhørighed - livskraft - frigørelse, der igen er underlagt overbegrebet opblomstring (Thrive).
Man bliver guidet gennem nogle emneområder på struktureret vis, men kan også vælge at springe rundt i teksten.

 

Bogen henvender sig til ansatte i psykiatrien, mennesker med psykiske problemer, deres pårørende, studerende samt undervisere.
Den er en oplagt følgesvend i bestræbelserne på at skabe de bedste betingelser for menneskers recoveryprocesser.

Antal sider: 148

Pris: kr. 199,- + porto

Offentlige institutioner: Skal benytte et EAN-nummer og opgive organisationens navn. 

BESTIL BOGEN

Bogens Titel*
Indtast bogens titel!
Antal bøger*
Hvor mange bøger ønsker du at bestille?
Institutionens navn
Invalid Input
EAN-nummer
Invalid Input
Navn*
Indtast dit navn!
Adresse*
Indtast din adresse!
Postnr.*
Indtast postnummeret!
By*
Invalid Input
Tlf.:
Invalid Input
E-mail*
Indtast din e-mailadresse!
*

Du glemte noget!

Anmeldelse af Menneskelig opblomstring

Denne bog om recovery er oversat fra engelsk i år. Den er skrevet af Mike Smith, der har arbejdet som sygeplejerske i psykiatrien i over 25 år og arbejdet intensivt med recovery samt Marion Aslan, som selv har erfaring fra det psykiatriske system.
Forfatterne får i denne bog udtrykt alternative synspunkter på den psykiske lidelse, som et menneske kan opleve, og der bliver reflekteret over nye perspektiver på emnet. Det er virkelig lykkedes for dem at gøre indtryk på mig: De er overbeviste om, at det kan lade sig gøre at genvinde mental sundhed - fuldt og helt eller/og gradvist; og de giver eksempler på at det faktisk sker.
Bogen giver mange råd og den stiller mange forslag til spørgsmål, du kan stille dig selv og spørgsmål du direkte kan svare på og skrive svarene ned. ligesom den rummer et væld af citater.
Kapitel for kapitel bevæger den sig grundigt frem, - og det kan være lidt vel overvældende at ta´ ind - så jeg anbefaler at du ta´r det stille og roligt og slår op på et kapitel eller afsnit, du bliver interesseret i at se nærmere på.
Det er en opslagsbog, arbejdsbog og samarbejdsbog: Find en eller flere personer i dit netværk, og støt hinanden, når I giver jer i kast med bogen. Måske kan I være hinandens håbholdere. Håbholdere er vigtige, de holder håbet oppe, når du selv mister håbet, hvilket jo sker ind i mellem, når du begynder at bevæge dig.
Seks faktorer gør sig gældende for at genvinde eller bevare mental opblomstring, og de er

Tid
Heling
Ukuelighed
Samhørighed
Livskraft
Frigørelse

Bogen er opdelt i 8 kapitler, de 2 første beskriver en forberedelse – inden du tager fat på den vejledning, anvisning og information, som de sidste 6 kapitler indeholder, ét kapitel til hver af de 6 faktorer.
Så jeg vil nu alligevel anbefale, at du læser de 2 første kapitler først.
I de kapitler får du se på, om du overhovedet har lyst til at komme videre, og om der er nogen eller noget, der kan forhindre dig i det.
Tid er en helbredende kraft. Over tid kan du opnå nyt perspektiv på din situation og kunne forlade den smerte du føler nu.
Heling hænger sammen med at komme sig. Heling sker når du giver tilladelse til, at der kan ske en forvandling fra at være indespærret i dit eget fængsel til at opleve murene omslutte dig på en omsorgsfuld, helende og nærende måde – som på et helende sted, måske et hospital.
I dette kapitel er der også information om forskelligartede terapiformer, som forfatterne kender til. Det er nyttig information.
Ukuelighed er en central faktor hos de mennesker, som har overlevet deres lidelser og som har genopbygget deres liv. Vi har alle utvivlsomt en grad af ukuelighed og nogle af os er i stand til at trække på indre reserver selv i situationer hvor systemerne virker undertrykkende.
Samhørighed er bedre for helingen - end stræben efter uafhængighed, som de fleste nok tror er ideelt; bogen bruger mange ord til at beskrive det storartede og sunde i at skabe personlige forbindelser og relationer, der rummer gode chancer for at få støtte.
Livskraft er et begreb, der desværre ikke benyttes i den psykiatriske praksis. Livskraft – siger forfatterne - er en vital del af det at komme sig. At få lyst til livet og at være fuld af liv er muligt for alle.
Frigørelse eller befrielse bliver en følge af at tage kontrol over sit liv, *(uanset diagnoser, som lægerne kan beholde) og at fejre ens egen individualitet – at man er enestående.
Den henvender sig til folk, der ind imellem eller hele tiden har et lidende sind og som overvejer at begynde at bevæge sig.
Den er en perle til de mennesker, der gerne vil støtte dem, der lider; altså til os alle sammen, for hvem kender ikke til mental lidelse, fra sig selv eller andre, tæt på?
Succeskriteriet er mere at du er i stand til at overvinde forhindringerne på vejen mod opblomstring og ikke kun om du bliver til noget i samfundet.

OPBLOMSTRING
OPBLOMSTRING
OPBLOMSTRING

På mit nyindkøbte batteri til min rigeklokke i entreen står der ”long lasting power” , men du kan også bare købe bogen …..

JA
God opladning
Annette Madsen / Tidsskriftet Outsideren

Handleplan i et recoveryperspektiv

2

- et personligt arbejdshæfte til at understøtte menneskelig opblomstring

Af Marion Aslan & Mike Smith

Hensigten med dette arbejdshæfte er at skabe mulighed for at arbejde struktureret med sin egen recoveryproces. I takt med at hæftet udfyldes, vil personen udarbejde sin egen handleplan.
Ved at følge spørgsmålene kommer personen rundt om centrale temaer og får lejlighed til at forholde sig til og dele nogle af de vanskeligheder, sejre, ressourcer og udfordringer, som han eller hun måtte have oplevet.

Førstehjælp ved psykoser

Bogen er skforstehjelpvedpsykoserrevet af Mike Smith i samarbejde med Ron Coleman og John Good. Den henvender sig til medarbejdere, pårørende og mennesker med psykotiske oplevelser. Bogen gennemgår en lang række mestringstrategier, som har hjulpet mange mennesker med at håndtere stemmehøring, problematiske overbevisninger og psykiske kriser.
Spændende fra simple afledningsteknikker til at gå i dialog med sine indre stemmer. Erfaringer har tydeligt vist, at man kan lære fra andres mestringsstrategier, og dermed "skyde genvej" i sin egen recoveryproces. Denne førstehjælpsbog har fokus på at hjælpe personen til at forholde sig til det aktuelle problem, f.eks. at vedkommende er bange, magtesløs eller føler sig ude af kontrol.
Psykiatrien sigter ofte på at stille en diagnose og derpå at behandle en sygdom.

Den Psykiatriske Epidemi af Robert Whitaker

den psykiatriske epidemi whitaker

I denne bog undersøger den amerikanske videnskabsjournalist Robert Whitaker mysteriet:

Hvorfor er antallet af invaliderede, psykisk syge mennesker eksploderet i den vestlige verden I samme periode, som de nyere psykofarmaka er kommet på markedet?

Whitaker går grundigt og videnskabeligt til værks. Det gav ham i USA prisen for årets bedste bog inden for undersøgende journalistik, "IRE 2010 Book Award."

At leve med stemmer

at-leve-med-stemmer

At leve med stemmer - Af Marius Romme & Sandra Escher

Denne bog giver et indblik i, hvorfor nogle mennesker hører stemmer, og hvordan de bedst hjælpes til at komme sig.

Læseren præsenteres for en ny analyse af stemmehøreroplevelsen, hvor stemmerne accepteres, og hvor man søger at forstå deres betydning.

Gennem dette arbejde genvinder stemmehøreren gradvist kontrollen over stemmerne og dermed indflydelsen over sit eget liv.