Torsdag, 18 April 2019

Eksempler på opgaver i PykoVision

 

Eksempler på aktuelle og tidligere recovery-forløb

Vores største prioritet aktuelt er at hjælpe unge med psykiske problemer med at komme sig via et individuelt tilrettelagt recovery-forløb. Det kan være unge, som vender hjem fra en institution, eller unge som ønsker at undgå en indstitutionsanbringelse. Udviklingsforløbende er meget opløftende:

Fx. er 2 af de unge efter 2-3 år ved at slippe behovet for psykiatrisk hjælp, klarer sig i dag uden medicin og er ved at tage en HF.

En 3. person har fået så meget styr på sine symptomer og er reduceret så meget i medicin, at han nu er klar til de næste udfordringer i sit liv.

En 4. person har arbejdet med at forstå og mestre sine stemmer igennem de sidste par år. Han er ikke længere bange for sine stemmer, og er derved blevet 'herre i eget hus', dvs. at han i dag er langt bedre i stand til at gøre de ting, som han har lyst til.

 

Eksempler på tidligere undervisnings og supervisionsopgaver

Jørn Eriksen lavede i 2016 en dags personaletræning for det nyetableret ungetilbud Malmøgade i Århus. Læs lederens evaluering.

Jørn Eriksen var i 2015 - 2016 supervisor for en forstander på et botilbud.

PsykoVision arrangerede i 2015 en studietur til London for en gruppe ledere og politikere fra Slagelse kommune, hvor de var rundt og se forskellige recoveryorienterede tilbud. Jørn Eriksen var med som faglig rejseguide på turen.

Jørn Eriksen underviste i 2015 på tre forskellige universiteter i Brasilien, og på tre forskellige lokale psykiatritilbud i Rio de Janeiro, Recife og Brasilia. Jørn underviste om recovery, stemmehøring og organisering ud fra et brugerperspektiv.

Jørn Eriksen recoveryJørn Eriksen recovery Brasilien

Jørn Eriksen var i 2015 hovedtaler på fire store internationale konferencer i henholdsvis Wales, England, Italien og Danmark

Jørn Eriksen har siden år 2000 fast undervist på Region Hovedstadens psykiatrikurser "Godt på vej" & "Sommerskolen"

Undervisning i stemmehøring i Gentofte socialpsykiatri 2013.

2 x 4 dages recovery-kursus for socialpsykiatrien i Frederikssund efteråret 2012.

Oplæg om at 'være ekspert i eget liv' på det socialpsykiatriske Center Åstedet. Sep. 2012.

Gentager nedenstående 2-dags kursus i Gentofte Pleje og Sundhed - for ny gruppe. Nov. 2012.

5 dages recovery-kursus for Albertslunds støttekontaktpersoner i 2012.

Vi deltager på Den internationale stemmehørerkongres i Skotland sep 2012. Jørn Eriksen er med i Det Internationale Stemmehørernetværks bestyrelse.

Kursus for PsykiatriFondens Telefonrådgivning: Forståelse og håndtering af stemmer. Efteråret 2011.

Kursus for bostedet Soltoppen: 2 dags kursus om stemmehøring. Fokus på forståelse og håndtering af stemmerne.

Kursus i Gentofte Pleje og Sundhed Drift:  Tema: Hvordan kan vi medvirke til at styrke et menneske med psykiske problemer/symptomer? Hvordan kan vi forstå symptomer, som  fx paranoia, angst, psykose, depression, selvskade og misbrug. Hvordan taler og handler man mest hensigtsmæssigt?  Undervisning i at forstå og håndtere stemmehøring.

Anne Klinte superviserede på Pilekrogen 2010 og 2011: Udgangspunktet er en grundlæggende tro på, at mennesker med svære psykiske problemer kan udvikle sig (recovery). Supervisionen bygger på min erfaring med psykiske problemstillinger gennem 25 år, mine teoretiske uddannelser og mine tidligere supervisionsopgaver.

Anne Klinte har en artikel om stemmehøring i PsykiatriFondens blad: Psykiatri-information marts 2011 nr. 1.

April 2011 Anne Klinte holdt et oplæg om at arbejde med stemmer på Psykiatrifondens kursusdag d. 11 april.

Botilbuddet Parkvænget har bedt PsykoVision om at medvirke til at sætte fokus på at fastholdelse og udvikling af indsatsen omkring beboernes recoveryprocesser - i samarbejde med institutionens ansatte.

Anne Klinte superviserede i Herlev socialpsykiatri i 2009-2010.

5-dags kursus i Herlev socialpsykiatri Her gennemgås recovery-fundamentet: relationen, håb, symptom forståelse og håndtering, mening, andre, individet selv, empowerment - (valg og ejerskab), motivation, afstigmatisering, af-institutionalisering, medicinsk praksis som stimulerer recoveryprocessen, osv. 
Desuden gennemgås forståelsen og arbejdet med stemmehøring, samt viden om hvordan man opsætter en personlig udviklingsplan (PCP). 
Der er også mulighed for at ønske specifikke emneområder indenfor arbejdet med mennesker som har psykiske problemer.

2-dags kursus i symptomhåndtering i Taastrup. Fokus på håndtering af stemmer. Deltagelse af både stemmehørere og personale.

7 halve dages recovery-kursus for brugerne af socialpsykiatrien i Birkerød.

2-dags kursus med udgangspunkt i recoveryforskningen i Birkerød og Allerød.

4 halve dages kursus i stemmehøring i Farum socialpsykiatri.

 

Eksempler på tidligere konferencer planlagt og afholdt af PsykoVision

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761